Ανακοίνωση – Announcement Expedition  Gertis islet November 12, 2016

Ανακοίνωση – Announcement Expedition Gertis islet November 12, 2016

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Χίου έχει προγραμματίσει για το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, μία ακόμα  expedition στην βραχονησίδα Γκέρτης. Από εκεί με το διακριτικό SZ8ARC/P, θα πραγματοποιήσουμε επαφές σε VHF και ΗF κάνοντας μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε, με χαμηλή έως μέτρια ισχύς από 5 Watt έως 50 Watt. Δεν θα υπάρχει γεννήτρια μόνο μπαταρίες. Θα ξεκινήσουμε στις 07:30 utc και θα τελειώσουμε στις 15:00 utc. Στην περίπτωση που δεν μας ευνοήσει ο καιρός η expedition θα αναβληθεί και θα ορίσουμε νέα ημερομηνία.

Ο Γκέρτης βρίσκετε Βόρεια της Νήσου Χίος με Γεωγρφικό Πλάτος: 38ο 36′ 22» και Γεωγρφικό Μήκος: 26ο 1′ 48». Στο πρόγραμμα  GREEK ISLANDS ON THE AIR (GIOTA ) έχει το διακριτικό  NORTHERN AIGAION SEA (NAS 007 Γκέρτης  Gertis).  Στο πρόγραμμα,  World Lighthouse On The Air υπάρχει με το διακριτικό  (Nisis Gevtis – Vrak Gertis  Lighthouse Island  WLOTA 4204 ).  O Γκέρτης όμως είναι  και περιοχή του προγράμματος  World Wide Flora & Fauna  SVFF-045  (Voreia Chios Kai Nisoi Oinousses Kai Paraktia Thalassia Zoni Greece, Εurope).

Οι χειριστές θα είναι : SY8BEB (Γιάννης ) – SV8JTS (Οδυσσέας )

73 de SZ8ARC team !


Αnnouncement

The Radio Amateur Αssociation of Chios is has scheduled for Saturday, November 12, 2016, one more expedition in islet Gertis. From there with callsign SZ8ARC / P, will try contacts in VHF and HF making an attempt to to communicate as far as we can, with low to moderate power from 5 Watt to 50 Watt. There will be only batteries, no  generator.

We will start 07:30 utc, and will stop 15:00 utc. If bad weather has to be postponed and will define new date

The Gertis  located North of the island of Chios.  In GREEK ISLANDS ON THE AIR program (GIOTA) has the callsign NORTHERN AIGAION SEA (NAS 007 Gert Gertis). In the program, World Lighthouse On The Air has the callsign (Nisis Gertis – Vrak Gertis Lighthouse Island WLOTA 4204). But Gertis  is also in the program World Wide Flora & Fauna  and has the callsign  SVFF-045 (Voreia Chios Kai Nisoi Oinousses Kai Paraktia Thalassia Zoni Greece, Εurope).

The operators will be: SY8BEB (Giannis ) – SV8JTS (Odysseas).

73 de SZ8ARC team !

Logo_Enwsis_RAC800x800

svff_logo

giota1
atolt

About The Author

Related posts