Πίνακες Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη

Πίνακες Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη

1. Με την 48576/2011/24-8-2007 εγκύκλιο εκδόθηκε  Πίνακας εγκεκριμένων  Αναμεταδοτών- Επαναληπτών–Ραδιοφάρων της Ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας. Ο πίνακας αυτός ισχύει MONO για τους “ψηφιακούς σταθμούς” (κυρίως data) και τους “ραδιόφαρους”.
2. Με την 16599/622/6-4-2010 εγκύκλιο, εκδόθηκε  Πίνακας εγκεκριμένων  Αναμεταδοτών- Επαναληπτών Φωνής. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει MONO «σταθμούς φωνής».
3. Για τη λειτουργία των σταθμών που περιλαμβάνονται στους παραπάνω εγκεκριμένους πίνακες επαναληπτών–αναμεταδοτών-ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, παρέχεται μεταβατική περίοδος δέκα (10) ετών από τη θέση σε ισχύ της 38200/1136/2011 Υπ. απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» δηλαδή μέχρι την 02-09-2021.   Μέχρι την ημερομηνία αυτή (02-09-2021) πρέπει να εξασφαλισθεί η αδειοδότησή των σταθμών αυτών.
4. Μετά την Υ.Α. 10800/310/2013, οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες εκδίδουν ειδικές άδειες για τους σταθμούς    Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη τις οποίες αναρτούν στο «Διαύγεια» για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Παρατίθεται ενημερωτικός πίνακας Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων μετά την εφαρμογή της σχετικής απόφασης.

Συνημμένα Αρχεία
pdf document Πίνακας Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων (2007) -Ισχύει MONO όσον αφορά τους “ψηφιακούς σταθμούς” και τους “ραδιόφαρους”
pdf documentΠίνακας εγκεκριμένων Αναμεταδοτών – Επαναληπτών Φωνής (2010)
pdf documentΕνδεικτικός πίνακας Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων μετά την εφαρμογή της 10800/310/2013

 

 

Το κείμενο είναι από την σελήδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Μεταφορές και δικτυα.

About The Author

Related posts