Σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνο

Η Σεισμικότητα στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο. Πιέστε τα εικονίδια για να δείτε τα χαρακτηριστικά κάθε σεισμού σε συνδυασμό με τους πίνακες κάτω από το χάρτη.Τα δεδομένα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών.  http://dggsl.geol.uoa.gr/