ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

METER BAND                                                  

FREQUENCY RANGE AND USE                                                 
160 METERS  1800-2000 KHZ HAM RADIO
120 METERS 2300-2498 KHZ BROADCASTING
90 METERS 3200 TO 3400 KHZ BROADCASTING
80 METERS 3500 TO 4000 KHZ HAM RADIO
60 METERS 4750 TO 4995 KHZ BROADCASTING
49 METERS 5950 TO 6250 KHZ BROADCASTING
41 METERS 7100 TO 7300 KHZ BROADCASTING
40 METERS 7000 TO 7200 KHZ HAM RADIO
31 METERS 9500 TO 9900 KHZ BROADCASTING
30 METERS 10100 TO 10150 KHZ HAM RADIO
25 METERS 11650 TO 11975 KHZ BROADCASTING
22 METERS 13600 TO 13800 KHZ BROADCASTING
20 METERS 14000 TO 14350 KHZ HAM RADIO
19 METERS 15100 TO 15600 KHZ BROADCASTING
17 METERS 18068 TO 18168 KHZ HAM RADIO
16 METERS 17550 TO 17900 KHZ BROADCASTING
15 METERS 21000 TO 21450 KHZ HAM RADIO
13 METERS 21450 TO 21850 KHZ BROADCASTING
12 METERS 24890 TO 24990 HAM RADIO
11 METERS 25670 TO 27990 KHZ BROADCASTING, CB
10 METERS 28000 TO 29700 KHZ HAM RADIO

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛHΠΤΕΣ VHF (REPEATERS) SHIFT -0.600 MHZ                                                                   

ΕΠΑΝΑΛHΠΤΕΣ UHF (REPEATERS) SHIFT -1.600 MHZ

V

ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΛHΨΗΣ (IN) (ΜHZ)              

ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠHΣ (OUT) (MHZ)

U

ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΛHΨΗΣ (IN)(MHZ)

ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠHΣ (OUT)(MHZ)

R0 145.000             145.600 RU0 433.000 434.600
R0B 145.012.5 145.612.5 RU0B 433.012.5 434.612.5
R1 145.025 145.625 RU1 433.025 434.625
R1B 145.037.5 145.637.5 RU1B 433.037.5 434.637.5
R2 145.050 145.650 RU2 433.050 434.650
R2B 145.062.5 145.662.5 RU2B 433.062.5 434.662.5
R3 145.075 145.675 RU3 433.075 434.675
R3B 145.087.5 145.687.5 RU3B 433.087.5 434.687.5
R4 145.100 145.700 RU4 433.100 434.700
R4B 145.112.5 145.712.5 RU4B 433.112.5 434.712.5
R5 145.125 145.725 RU5 433.125 434.725
R5B 145.137.5 145.737.5 RU5B 433.137.5 434.737.5
R6 145.150 145.750 RU6 433.150 434.750
R6B 145.162.5 145.762.5 RU6B 433.162.5 434.762.5
R7 145.175 145.775 RU7 433.175 434.775
R7B 145.187.5 145.787.5 RU7B 433.187.5 434.787.5

 

 

ΕΠΑΝΑΛHΠΤΕΣ UHF (REPEATERS) SHIFT -7.600 MHZ
U ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΛHΨΗΣ (IN)(MHZ) ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠHΣ (OUT)(MHZ) U ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΛHΨΗΣ (IN)(MHZ) ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠHΣ (OUT)(MHZ)
RU70 431.050 438.650 RU86 431.450 439.050
RU71 431.075 438.675 RU87 431.475 439.075
RU72 431.100 438.700 RU88 431.500 439.100
RU73 431.125 438.725 RU89 431.525 439.125
RU74 431.150 438.750 RU90 431.550 439.150
RU75 431.175 438.775 RU91 431.575 439.175
RU76 431.200 438.800 RU92 431.600 439.200
RU77 431.225 438.825 RU93 431.625 439.225
RU78 431.250 438.850 RU94 431.650 439.250
RU79 431.275 438.875 RU95 431.675 439.275
RU80 431.300 438.900 RU96 431.700 439.300
RU81 431.325 438.925 RU97 431.725 439.325
RU82 431.350 438.950 RU98 431.750 439.350
RU83 431.375 438.975 RU99 431.775 439.375
RU84 431.400 439.000 RU100 431.800 439.400
RU85 431.425 439.025 RU101 431.825 439.425

 

About The Author

Related posts