Συνταξιούχος Ναυτικός, Ασυρματιστής. Βίωσα τις επικοινωνίες του Ασυρμάτου στα πλοία, από το Α έως το Ω. Το πρώτο μου πλοίο ήταν ένα "Αμερικάνικο Λίμπερτυ", χωρίς Ραδιοτηλέφωνο, ούτε καν "VHF" και με "Αναλογικούς Δέκτες", όπως ένα παλιό ραδιόφωνο. Μοναδικό μέσο επικοινωνίας, μόνο Τηλεγραφία "Α1" με ένα μικρό πομπό. Όταν πλησιάζαμε σε λιμάνι, η επικοινωνία με το "Port Control", γινόταν μόνο με "Οπτικά Σήματα Μορς". Μετά εμφανίστηκαν τα πρώτα απλά Ραδιοτηλέφωνα "Α3" με μικρούς πομπούς μέχρι 250W και πολύ μικρή απόδοση. Ακολούθησαν οι πιο σύγχρονοι πομποί με σταδιακά μεγαλύτερη ισχύ και την τεχνολογία "SSB-USB" στην Ραδιοτηλεφωνία "A3J". Επίσης εμφανίστηκαν οι πρώτοι Δέκτες με "Calibtation" και αργότερα οι "Ψηφιακοί" δέκτες, Οι μεγάλοι πομποί, έφταναν μέχρι τα 1600W και μπορούσαμε πλέον να επικοινωνούμε σχεδόν παντού στην τηλεγραφία και στην τηλεφωνία. Αργότερα εμφανίστηκαν τα Ραδιοτηλέτυπα "SITOR" και μπορούσαμε να έχομε τηλετυπικές επαφές με την στεριά. Ακολούθησαν οι "Δορυφορικές Συσκευές" μαζί με το "Αυτόματο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας - GMDSS", όπου η απλούστευση των επικοινωνιών, μαζί με τον σούπερ αυτοματισμό, κατάργησαν το επάγγελμα του Ασυρματιστή, το οποίο αγάπησα πραγματικά.-

Article 8
Ιούνιος, 2016Μάιος, 2016Φεβρουάριος, 2016Ιανουάριος, 2016Νοεμβρίου, 2015 Show More post