Αμπερώριο

Αμπερώριο
Το Αμπερώριο είναι πρακτική μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου και εκφράζει τη ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που μεταφέρεται από ένα αγωγό όταν διαρρέεται από ρεύμα έντ...
Read more

Ηλεκτρική ενέργεια

Ηλεκτρική ενέργεια
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα, που αναφέρεται στην κινητική ενέργεια των κινούμενων ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρεύμα), λόγω της ύπαρξ...
Read more

Ηλεκτρική ισχύς

Ηλεκτρική ισχύς
Η ηλεκτρική ισχύς είναι ο ρυθμός με το οποίον ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Η μονάδαSI της ισχύος είναι το watt. Η ηλεκτρική ισχύς, όπως η μηχ...
Read more

Κανόνες του Κίρχοφ

Κανόνες του Κίρχοφ
Πρώτος κανόνας του Κίρχοφ Κόμβος ηλεκτρικού κυκλώματος με επισήμανση των εντάσεων του ηλεκτρικού ρεύματος. Με βάση τον πρώτο κανόνα του Κίρχοφ μπορούμε να υπολογίσουμε τη...
Read more

Ρεύμα, Τάση και Αντίσταση

Ρεύμα, Τάση και Αντίσταση
Το ηλεκτρικό Ρεύμα Το Ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων ή φορέων ηλεκτρικού φορτίου, κατά μήκος ενός ηλεκτροφόρου αγωγού. Ένα παρεμφερές...
Read more

Αγωγιμότητα

Αγωγιμότητα
Αγωγοί, Ημιαγωγοί και Μονωτές Αγωγός Στην Ηλεκτρολογία, ως αγωγός χαρακτηρίζεται ένα σύρμα γυμνό ή μονωμένο το οποίο χρησιμοποιείται για την μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύμα...
Read more

ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Για την διευκόλυνση των τηλεπικοινωνιών οι διάφορες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά ελληνικά φωνητικά αλφάβητα. Αυτό που χρησιμοποιούν οΕλληνικός Στρατός Ξ...
Read more