Αντιστάτης ή Αντίσταση

Αντιστάτης  ή  Αντίσταση
Αντιστάτης  ή  Αντίσταση Ο αντιστάτης είναι ένα ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορα κυκλώματα για τον έλεγχο της ροής του ρεύματος. Ο α...
Read more

Μικροηλεκτρονική

Μικροηλεκτρονική καλείται ο κλάδος της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας που εφαρμόζει τις θεωρίες, τις τεχνικές και τις πρακτικές μεθόδους των Εφαρμοσμένων Φυσικών επιστημών για...
Read more

Ηλεκτρονική.

Η ηλεκτρονική είναι ένας κλάδος της επιστήμης της φυσικής, όσον αφορά τη θεωρητική μελέτη, και το κύριο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης ηλεκτρονικού μηχανικού, όσον αφ...
Read more